Uśrednione dane na temat świadczeń
przekazywanych w 2015 roku