Uśrednione dane na temat świadczeń
przekazywanych w 2016 roku