Uśrednione dane na temat świadczeń
przekazywanych w 2017 roku