Raporty Przejrzystości 2015 - 2017

Raporty nt. świadczeń na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych oraz organizacji ochrony zdrowia przekazane przez innowacyjne firmy farmaceutyczne w latach 2015-2017.

Współpraca między przedstawicielami zawodów medycznych a organizacjami ochrony zdrowia od dawna jest motorem napędowym rozwoju w dziedzinie opieki nad pacjentem i postępu innowacyjnej medycyny. Przedstawiciele zawodów medycznych oraz współpracujące z nimi organizacje dostarczają branży farmaceutycznej cennej, niezależnej i fachowej wiedzy opartej na doświadczeniu klinicznym i praktyce w leczeniu chorób. Co więcej, przedstawiciel zawodów medycznych, jako punkt pierwszego kontaktu z pacjentem, dysponuje nieocenioną wiedzą fachową na temat rezultatów leczenia pacjentów i prowadzenia terapii. Ta fachowa wiedza pomaga nam w coraz lepszym dostosowywaniu produktów do potrzeb pacjentów, a tym samym w całościowym doskonaleniu opieki nad chorymi.

Pracownicy i organizacje opieki zdrowotnej powinni otrzymywać godziwe wynagrodzenie za pracę, którą świadczą na rzecz firm farmaceutycznych. Kodeks Przejrzystości umożliwia rzetelne i transparentne ukazanie zakresu i wartości tej współpracy i stanowi ważny krok w kierunku budowy większego zaufania między branżą farmaceutyczną, środowiskiem medycznym a pacjentami.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Przejrzystości jego sygnatariusze, tj. firmy członkowskie Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), zobowiązani są by ujawnić wszystkie transfery korzyści takie jak wsparcie udziału w wydarzeniach edukacyjnych poświęconych zagadnieniom medycznym, honoraria dla prelegentów oraz doradztwo na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie raportów opublikowanych przez firmy-sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości w Polsce a także linki raportów poszczególnych firm.

Powyższe podsumowanie zostało opracowane na podstawie raportów opublikowanych do 30 czerwca 2018 r.

Powyższe podsumowanie zostało opracowane na podstawie raportów opublikowanych do 30 czerwca 2017 r.

Powyższe podsumowanie zostało opracowane na podstawie raportów opublikowanych do 30 czerwca 2016 r.

2019 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,0390 s, time: 0,0436 s cache, query: 22, querytime: 0,0046 s