16.02.2015

O Kodeksie przejrzystości w Fundacji Batorego

INFARMA, wspólnie warszawską Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie, organizuje spotkanie poświęcone przejrzystości współpracy środowiska medycznego z branżą farmaceutyczną. Odbędzie się ono 18 lutego br. w godzinach 11-13.00 w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.

Spotkaniu towarzyszyć będzie debata wokół Kodeksu przejrzystości, do udziału w której zostali zaproszeni: prof. Janina Stępińska reprezentująca Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, prof. Dorota Karkowska z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, prof. Jacek Jassem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Grażyna Kopińska i dr Grzegorz Makowski – eksperci z Fundacji Batorego, prof. Romuald Krajewski z Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz dr Andrzej Sawoni – prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. W dyskusji weźmie udział także, ze strony INFARMY, dyrektor Paweł Sztwiertnia.

Wśród gości spotkania będą przedstawiciele okręgowych izb i towarzystw lekarskich oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, niezależni eksperci, przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji związanych z ochroną zdrowia, a także reprezentanci środowisk pacjenckich. Obecni będą również dziennikarze zajmujący się tematyką ochrony zdrowia.

Kwestia upubliczniania informacji na temat współpracy z firmami farmaceutycznymi wywołuje wiele dyskusji w środowisku medycznym. Mamy nadzieję, że spotkanie to i towarzysząca mu dyskusja pozwolą wskazać lekarzom korzyści płynące dla nich z wprowadzenia Kodeksu przejrzystości.
Debatę poprowadzi redaktor Jacek Żakowski.

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,5579 s, time: 0,6527 s database, query: 269, querytime: 0,0949 s