Przejrzystość na świecie

Współpraca pomiędzy przemysłem farmaceutycznym a przedstawicielami zawodów medycznych, organizacjami ochrony zdrowia i organizacjami pacjentów korzystnie wpływa na rozwój nowych terapii i poprawę jakości życia pacjentów, począwszy od zapobiegania chorobom, przez budowanie świadomości na ich temat, jak i późniejsze leczenie. Transparentność współpracy jest istotna dla budowania zaufania pomiędzy wszystkimi podmiotami aktywnymi w obszarze ochrony zdrowia. Idea Przejrzystości, którą wdrażamy, wpisuje się w światowy trend zwiększania dostępu do informacji w przestrzeni publicznej.

W ramach samoregulacji, firmy i stowarzyszenia należące do EFPIA, postanowiły co roku publikować informacje dotyczące przepływu wartości wobec osób i podmiotów z sektora ochrony zdrowia. Pierwsze publikacje ukazały się w czerwcu 2016 r.

W Polsce w tym samym czasie wdrożony został Kodeks Przejrzystości, który od 2021r. został zastąpiony Kodeksem Dobrych Praktyk INFARMA. W większości państw europejskich, świadczenia na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych (HCP) i organizacji ochrony zdrowia (HCO) są publikowane na stronach internetowych firm farmaceutycznych lub stowarzyszeń, a w niektórych krajach (np. Belgia, Dania, Francja, Grecja, Portugalia) na platformach rządowych.

Uregulowania dotyczące transparentności ewoluują.

Poszczególne kraje (nie tylko europejskie) decydują się na wprowadzenie odpowiednich przepisów prawa wspierających transparentność współpracy w sektorze ochrony zdrowia (np. USA, Francja, Portugalia, Łotwa, Litwa, Rumunia).

Przykładem wdrożenia rozwiązania wspierającego Ideę Przejrzystości jest również Hiszpania. Po wprowadzeniu RODO uznano, że publikacja transferów wartości powinna mieć formę zindywidualizowaną na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, bez konieczności uzyskiwania zgód na publikację (przetwarzanie danych). Decyzję motywowano koniecznością minimalizacji ryzyka wpływania na decyzje terapeutyczne lekarzy, chęcią promowania odpowiedniej etyczności działań oraz budowania zaufania społeczeństwa do środowiska medycznego.

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat Idei Przejrzystości na stronach EFPIA Disclosure of payments (efpia.eu)

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,2018 s, time: 0,2334 s cache, query: 42, querytime: 0,0316 s