Przejrzystość na świecie

Opinia publiczna ma coraz większe oczekiwania wobec przejrzystości działań nie tylko w ramach sektora ochrony zdrowia. Kodeks Przejrzystości wpisuje się w światowy trend zwiększania dostępu do informacji w przestrzeni publicznej.

Kodeks jest inicjatywą ogólnoeuropejską. Przygotowana przez EFPIA samoregulacja od 1 stycznia 2015 obowiązuje 41 innowacyjnych firm farmaceutycznych, a jej zapisy wdrożone zostały równocześnie w 33 stowarzyszeniach członkowskich EFPIA.

Równolegle do samoregulacji branży, w niektórych krajach europejskich przejrzystość została wprowadzona również mocą prawa tj. np. Dania, Estonia, Francja, Litwa, Portugalia, Rumunia czy Słowacja. Belgia i Bułgaria oczekują na ustawodawstwo w tym zakresie. Natomiast Wielka Brytania czy Holandia stanowią przykłady samoregulacji, wspartej obowiązkiem ustawowym.

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,5312 s, time: 0,6420 s database, query: 238, querytime: 0,1108 s