Zasady współpracy z organizacjami ochrony zdrowia i organizatorami wydarzeń naukowych.

Zobacz jak wyglądają standardy przejrzystości na świecie.

Kodeks Przejrzystości to nowe standardy współpracy.

Idea Przejrzystości

Idea Przejrzystości to inicjatywa samoregulacyjna innowacyjnych firm farmaceutycznych realizowana od 2015 r., która została zainicjowana przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA. Idea Przejrzystości zakłada transparentność poprzez udostępnianie opinii publicznej informacji na temat zakresu i wartości współpracy innowacyjnej branży farmaceutycznej z przedstawicielami zawodów medycznych, organizacjami ochrony zdrowia oraz organizacjami pacjentów oraz wpisuje się w rosnące oczekiwania społeczne dotyczące przejrzystości.

W Polsce, zasady przejrzystości współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych, organizacjami ochrony zdrowia zostały wdrożone w Kodeksie Przejrzystości Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA (dalej „Kodeks Przejrzystości). Kodeks Przejrzystości został wdrożony w 2015 r. i obowiązywał 33 firmy farmaceutyczne, w tym 29 firm zrzeszonych w INFARMIE. Natomiast sposób udostępniania współpracy z Organizacjami Pacjentów regulowały zapisy znowelizowanego w tym samym roku Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego.  

1 stycznia 2021 r. Kodeks Przejrzystości oraz Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego zostały skonsolidowane i zastąpione Kodeksem Dobrych Praktyk INFARMA (na poziomie europejskim the EFPIA Code of Practice).

Pierwszym okresem raportowanym zgodnie z postanowieniami Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA, jest rok 2021.

 Do raportów składanych za wcześniejsze lata stosuje się regulacje Kodeksu Przejrzystości.

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,2178 s, time: 0,2552 s cache, query: 47, querytime: 0,0373 s