Zasady współpracy z organizacjami ochrony zdrowia i organizatorami wydarzeń naukowych.

Zobacz jak wyglądają standardy przejrzystości na świecie.

Kodeks Przejrzystości to nowe standardy współpracy.

Kodeks Przejrzystości*

Kodeks Przejrzystości jest samoregulacją innowacyjnych firm farmaceutycznych zrzeszonych w INFARMIE. Określa zasady udostępniania informacji na temat współpracy firm-sygnatariuszy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia.

Kodeks to część europejskiego projektu, którego celem jest zwiększenie transparentności współpracy innowacyjnych firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym. Został przygotowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), którą w Polsce reprezentuje właśnie INFARMA. Zapisy Kodeksu respektują 33 stowarzyszenia należące do EFPIA i ich firmy członkowskie.

Zgodnie z Kodeksem Przejrzystości wszystkie umowy dotyczące współpracy firm-sygnatariuszy Kodeksu z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia, obowiązujące od 1 stycznia 2015 r., zawierają dodatkowy formularz zgody na udostępnianie danych osobowych.

* Od 1 stycznia 2021 Kodeks Przejrzystości Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA został zastąpiony przez KODEKS DOBRYCH PRAKTYK INFARMA.

Pierwszym okresem raportowanym, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA, jest rok 2021.

Do raportów składanych za wcześniejsze lata stosuje się regulacje Kodeksu Przejrzystości Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,1043 s, time: 0,1214 s cache, query: 47, querytime: 0,0171 s