01.07.2020

Publikacja danych w zakresie współpracy firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym i organizacjami pacjentów

W dniu 1 lipca 2020 r. na stronie INFARMA https://www.kodeksprzejrzystosci.pl/zostały opublikowane coroczne zagregowane dane w zakresie współpracy sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA dotyczące współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Raporty poszczególnych firm zostały zamieszczone na ich stronach internetowych w dniach 26-29 czerwca 2020 r. 

Współpraca pomiędzy przemysłem farmaceutycznym a przedstawicielami środowiska medycznego jest naturalnym elementem systemu ochrony zdrowia. Występuje i jest niezbędna na wszystkich etapach rozwoju leków, od badań klinicznych po dzielenie się najlepszą praktyką kliniczną i wymianę informacji na temat ich stosowania, kiedy leki są już dostępne dla pacjentów. Zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk i Kodeksem Przejrzystości ta stała współpraca, podlega ścisłym regułom dobrych praktyk, a informacje na temat jej zakresu i wartości są przekazywane raz w roku do publicznej wiadomości, jako odpowiedź na społeczne oczekiwania co do przejrzystości działań branży.

Innowacyjne firmy farmaceutyczne wspierają od lat środowisko medyczne w podnoszeniu kwalifikacji, ciągłym uaktualnianiu wiedzy naukowej i zapewnieniu dostępu do najnowszych osiągnięć w dziedzinie medycyny. To, jak ważna jest wymiana doświadczeń i know-how między branżą a przedstawicielami zawodów medycznych, udowodnił między innymi aktualny kryzys zdrowotny. Pandemia wirusa SARS-Cov-2 wyraźnie pokazała, jak ważne jest współdziałanie pomiędzy środowiskiem medycznym, a branżą farmaceutyczną. To między innymi dzięki tej współpracy, możliwe jest tak szybkie włączenie pierwszych szczepionek do badań klinicznych i weryfikowanie skuteczności kolejnych leków w walce z Covid19” - podkreśla Bogna Cichowska-Duma, Dyrektor Generalna Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Pobierz plik Rozmiar
Publikacja Kodeksu Przejrzystości 01.07.2020 0,27 MiB

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,8722 s, time: 1,0195 s database, query: 275, querytime: 0,1473 s