Raport Przejrzystości 2015-2023

Raporty w zakresie świadczeń na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych, organizacji ochrony zdrowia oraz organizacji pacjentów przekazane przez Sygnatariuszy Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA (w latach 2015 -2023 przez Sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości)

Współpraca między przedstawicielami zawodów medycznych a organizacjami ochrony zdrowia od dawna jest ważnym elementem rozwoju w zakresie opieki nad pacjentem i postępu innowacyjnej medycyny. Przedstawiciele zawodów medycznych oraz współpracujące z nimi organizacje dostarczają branży farmaceutycznej cennej, niezależnej i merytorycznej wiedzy opartej na doświadczeniu klinicznym i praktyce w leczeniu chorób. Co więcej, przedstawiciele zawodów medycznych, jako punkt pierwszego kontaktu z pacjentem, dysponują nieocenioną wiedzą fachową na temat rezultatów leczenia pacjentów i prowadzenia terapii. Równie ważnym ogniwem jest działalność i współpraca z organizacjami pacjentów, których zaangażowanie w doskonalenie opieki i poprawę jakości życia pacjentów pomaga w coraz lepszym dostosowywaniu produktów do ich potrzeb .

Przedstawiciele zawodów medycznych i organizacje ochrony zdrowia powinni otrzymywać godziwe wynagrodzenie za pracę, którą świadczą na rzecz firm farmaceutycznych. Obowiązujący od 2015 r. Kodeks Przejrzystości umożliwiał rzetelne i transparentne ukazanie zakresu i wartości tej współpracy i stanowił ważny element w kierunku budowania większego zaufania między branżą farmaceutyczną, środowiskiem medycznym a pacjentami.

1 stycznia 2021 r. Kodeks Przejrzystości oraz Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego zostały skonsolidowane i zastąpione Kodeksem Dobrych Praktyk INFARMA (na poziomie europejskim the EFPIA Code of Practice).

Zgodnie z zapisami Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA jego Sygnatariusze zobligowani są by ujawnić wszystkie transfery korzyści takie jak wsparcie udziału w wydarzeniach edukacyjnych poświęconych zagadnieniom medycznym, honoraria dla prelegentów oraz doradztwo na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia. Jednocześnie każdy Sygnatariusz Kodeksu jest zobowiązany do udostępnienia listy organizacji pacjentów, którym w danym okresie raportowym przekazał pomoc pieniężną lub niepieniężną (bezpośrednio lub pośrednio)

Poniżej przedstawione jest zbiorcze podsumowanie z raportów przejrzystości opublikowanych przez  Sygnatariuszy Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA w Polsce, a także linki do indywidualnych raportów poszczególnych firm w zakresie wsparcia dla przedstawicieli zawodów medycznych, organizacji ochrony zdrowia oraz odesłania do raportów wsparcia przekazanego dla organizacji pacjentów.

Uznając znaczenie przejrzystości w zakresie współpracy między branżowymi organizacjami firm farmaceutycznych oraz przedstawicielami zawodów medycznych, organizacjami ochrony zdrowia, organizacjami Pacjentów i innymi interesariuszami systemu ochrony zdrowia zamieszczony został również Raport INFARMA w zakresie darowizn i grantów przekazanych do tych podmiotów.

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,2049 s, time: 0,2380 s cache, query: 42, querytime: 0,0331 s