Raport Przejrzystości 2015-2021

Raporty w zakresie świadczeń na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych oraz organizacji ochrony zdrowia przekazane przez Sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości w latach 2015 -2021.

Współpraca między przedstawicielami zawodów medycznych a organizacjami ochrony zdrowia od dawna jest ważnym elementem rozwoju w zakresie opieki nad pacjentem i postępu innowacyjnej medycyny. Przedstawiciele zawodów medycznych oraz współpracujące z nimi organizacje dostarczają branży farmaceutycznej cennej, niezależnej i fachowej wiedzy opartej na doświadczeniu klinicznym i praktyce w leczeniu chorób. Co więcej, przedstawiciel zawodów medycznych, jako punkt pierwszego kontaktu z pacjentem, dysponuje nieocenioną wiedzą fachową na temat rezultatów leczenia pacjentów i prowadzenia terapii. Ta fachowa wiedza pomaga nam w coraz lepszym dostosowywaniu produktów do potrzeb pacjentów, a tym samym w całościowym doskonaleniu opieki nad chorymi.

Pracownicy i organizacje opieki zdrowotnej powinni otrzymywać godziwe wynagrodzenie za pracę, którą świadczą na rzecz firm farmaceutycznych. Kodeks Przejrzystości umożliwia rzetelne i transparentne ukazanie zakresu i wartości tej współpracy i stanowi ważny krok w kierunku budowy większego zaufania między branżą farmaceutyczną, środowiskiem medycznym a pacjentami.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Przejrzystości jego sygnatariusze zobowiązani są by ujawnić wszystkie transfery korzyści takie jak wsparcie udziału w wydarzeniach edukacyjnych poświęconych zagadnieniom medycznym, honoraria dla prelegentów oraz doradztwo na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie raportów opublikowanych przez firmy-sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości w Polsce a także linki raportów poszczególnych firm.

Dodatkowo, poniżej znajdują się również linki do raportów poszczególnych firm odnoszące się do wsparcia organizacji pacjentów. Zgodnie z Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego każdy jego sygnatariusz ma obowiązek publicznego udostępniania listy organizacji pacjentów, którym przekazuje pomoc pieniężną lub istotną pomoc rzeczową czy niematerialną (art. 47 Kodeksu), a informacje takie publikowane są raz w roku.

Uznając znaczenie przejrzystości w zakresie współpracy między branżowymi organizacjami firm farmaceutycznych oraz przedstawicielami zawodów medycznych, organizacjami ochrony zdrowia, organizacjami pacjentów i innymi interesariuszami systemu ochrony zdrowia zamieszczony został również Raport INFARMA w zakresie darowizn i grantów przekazanych do tych podmiotów.

 

* Allergan Polska Sp. z o.o. Nota Metodologiczna Kodeks Dobrych Praktyk - zasady przejrzystości 2021

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,0796 s, time: 0,0931 s cache, query: 42, querytime: 0,0135 s